Konfliktivapaat timantit

Diamo vakuuttaa, että jokainen myymämme timantti on konfliktivapaa. Vakuutamme lisäksi, että hankimme timanttimme toimittajilta, jotka noudattavat alan kansainvälisiä sopimuksia, joita ovat Patriot Act, Kimberly Process ja Yhdistyneiden Kansakuntien päätöslauselma.

Konfliktitimantit

Vuonna 1998 maailman ihmisoikeusjärjestöjen ja timanttiteollisuuden tietoon tuli, että tietyt, lähinnä Afrikan maissa toimivat laillisia ja kansainvälisesti tunnustettuja hallituksia vastaan sisällissotaa käyvät ryhmittymät käyttävät toimintansa rahoittamiseen muiden tulonlähteiden ohella laittomasti hankittuja raakatimantteja.

Ensimmäisenä asiasta raportoi Global Witness-järjestö, joka kertoi Angolan hallituksen vastaisen sissiliikkeen UNITA:n rahoittavan toimintaansa raakatimanteilla. Näitä timantteja alettiin kutsumaan konfliktitimanteiksi tai veritimanteiksi. Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto sai aikaan melko nopeasti useita päätöslauselmia ja sanktioita mm. Angolalle ja Sierra Leonelle.

Nykypäivänä tiedämme, että myös esimerkiksi Liberian, Kongon Tasavallan, sekä useiden muiden maiden sisällissotaa käyvät ryhmittymät ovat myyneet raakatimantteja aseiden hankinnan rahoittamiseksi. Tällä hetkellä sekä Sierra Leonessa että Angolassa on saatu aikaiseksi rauhansopimus, joten konfliktitimanttien myynti on huomattavasti vähäisempää kuin aiemmin. Osa YK:n sanktioista on jo purettu. Tästä huolimatta kansainvälinen timanttiteollisuus ei ole tuudittautunut hyvänolontunteeseen, vaan on ottanut merkittäviä askelia laittomien timanttien kaupan tyrehdyttämiseksi.

Miksi konfliktitimanttien kauppa pitää pysäyttää?

Timanttiteollisuus työllistää noin kaksi miljoonaa ihmistä, joista useimmat elävät kehitysmaissa. Suurin osa timanteista löydetään sellaisista maista, joille tämä luonnonrikkaus on yksi tärkeimmistä kehittymisen ja hyvinvoinnin tukipilareista. Hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Botswanaa, joka on yksi Afrikan vauraimmista valtioista juuri timanttien ansiosta. Eräs konflikteihin johtaneista syistä on ollut se, että paikallisille ihmisille ei ole ollut mitään hyötyä timanttien tuottamasta pääomasta. Konfliktitimanttien kaupan tyrehdyttämisellä pyritään siihen, että entistä suurempi osa tuloista hyödyttää maiden laillisten hallitusten ja paikallisten ihmisten hyvinvointia.

Kimberley Process

Etelä-Afrikan hallitus kutsui toukokuussa 2000 kaikki asiasta kiinnostuneet hallitusten, timanttiteollisuuden ja ihmisoikeusjärjestöjen edustajat koolle Kimberleyn kaupunkiin. Kokous laajeni useiden kokousten ja kokousisäntien sarjaksi, joka tunnetaan nimellä Kimberley Process. Joulukuussa 2000 kaikki Yhdistyneiden Kansakuntien 191 jäsenmaata ilmaisivat varauksettoman tukensa Kimberley Processille.

Timanttien sertifiointi

Monet merkittävät maat, kuten Yhdysvallat ovat ehtineet jo muuttaa lainsäädäntönsä sopimuksen mukaiseksi. Yhdysvaltain presidentti George W. Bush allekirjoitti huhtikuussa 2003 The Clean Diamond Trade Act-lain, joka toi maailman suurimman timanttiasiakkaan sopimuksen piiriin myös käytännön tasolla.

Kimberly Process edellyttää, että jokaisen raakatimanttierän on kuljettava valtakunnan rajan lävitse sinetöidyssä säiliössä, yhdessä vientimaan hallituksen varmentaman Kimberley Process -sertifikaatin kanssa. Sertifikaatin tulee olla vaikeasti väärennettävissä, ja sillä tulee olla yksilöllinen sarjanumero ja sisällön kuvaustiedot. Raakatimantteja voi viedä vain toiseen sopimuksen piiriin kuuluvaan maahan.

Sertifioimattomien raakakivierien tuonti sopimuksen piirissä olevaan jäsenvaltioon on kielletty. Kun raakakivierä on saapunut maahan, se voidaan jakaa useampaan osaan ja sekoittaa muiden raakakivien kanssa kaupankäyntiä varten, kunhan kiville annetaan alla kuvattu takuutodistus.

Takuutodistusjärjestelmä

Takuutodistusjärjestelmä on osa hyväksyttyä sopimusta. Sen tarkoituksena on tuottaa jäsenmaiden viranomaisten hyväksymä asiakirjaketju aina kaivoksesta kuluttajalle asti. Kaikkien timantin tuotantoketjussa olevien tulee ilmoittaa kuiteissaan seuraava takuu:

“The diamonds herein invoiced have been purchased from legitimate sources not involved in funding conflict and in compliance with United Nations resolutions. The seller hereby guarantees that these diamonds are conflict free, based on personal knowledge and/or written guarantees provided by the supplier of these diamonds.”

Suosittelemme näitä tuotteita